Privacy Policy

In dit privacy statement wordt uiteengezet hoe MindYourPass omgaat met uw persoonsgegevens.

Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig kennis te nemen van het privacy beleid van MindYourPass op deze pagina.

MindYourPass is overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:

MindYourPass slaat geen wachtwoorden op. MindYourPass is gemaakt op basis van een speciale techniek die het overbodig maakt om wachtwoorden op te slaan.

MindYourPass slaat geen persoonsgegevens op. Uw emailadres wordt versleuteld (gehashed) opgeslagen (met SHA512 encryptie). Uw emailadres is na versleuteling niet meer terug te herleiden. Uw emailadres wordt soms eenmalig, op het moment dat u dit invoert, door MindYourPass verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren om u een bevestigings email te sturen. Effectief blijft u geheel anoniem door met MindYourPass te werken.

MindYourPass verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan derden. Omdat MindYourPass geen persoonsgegevens opslaat, is MindYourPass hier zelfs niet toe in staat.

MindYourPass neemt passende maatregelen om alle informatie die in het kader van de aangeboden diensten worden opgeslagen te beveiligen tegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik. Zo wordt alle informatie die relevant is voor het genereren van uw wachtwoorden versleuteld opgeslagen (met SHA512 encryptie).Contact Indien u vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens als voornoemd kunt u contact opnemen met MindYourPass: info@mindyourpass.com of ons schrijven via post op

High Tech Campus 12,
5656 AE,
Eindhoven,
The Netherlands
Change Log2019-10-09: Eerste versie.