Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 2 juni 2020

(the English version is available here)

In dit privacy statement wordt uiteengezet hoe MindYourPass omgaat met uw persoonsgegevens.

Het privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig kennis te nemen van het privacy beleid van MindYourPass op deze pagina.

MindYourPass is overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de gegevensverwerking:

MindYourPass slaat geen wachtwoorden op. MindYourPass is gemaakt op basis van een speciale techniek die het overbodig maakt om wachtwoorden op te slaan.

MindYourPass slaat geen persoonsgegevens op. Uw emailadres is soms tijdelijk nodig. Bijvoorbeeld op het moment van inloggen of wanneer MindYourPass u een bevestigingsmail wil versturen. Op zulke momenten wordt om uw emailadres gevraagd zodat MindYourPass haar taak kan voltooien. MindYourPass slaat dit emailadres nooit op en vergeet het direct nadat de taak is uitgevoerd. Effectief blijft u bij MindYourPass geheel anoniem.

MindYourPass verstrekt op geen enkele wijze persoonsgegevens aan derden. Omdat MindYourPass geen persoonsgegevens opslaat, is MindYourPass hier zelfs niet toe in staat.

MindYourPass neemt passende maatregelen om alle informatie die in het kader van de aangeboden diensten worden opgeslagen te beveiligen tegen ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik. Zo wordt alle informatie die relevant is voor het genereren van uw wachtwoorden gehashed (one-way encryption) opgeslagen met 512 bits SHA2 hashing.

Indien u vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens als voornoemd kunt u contact opnemen met MindYourPass: info@mindyourpass.com of ons schrijven via post op

High Tech Campus 12
5656 AE
Eindhoven
The Netherlands